ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Don’t Breathe 2 (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

අන්ධ ප්‍රවීණ නෝමන් නෝර්ඩ්ස්ට්‍රොම් වසර ගණනාවක් හුදකලා කුටියක සැඟවී සිටියේය. ඔහු තරුණ ගැහැණු ළමයෙකු සමඟ ජීවත් වන අතර බීමත් රියදුරෙකු විසින් ඔහුගෙන් සොරකම් කරන ලද පවුල නැවත නිර්මාණය කර ඇත. අසාධාරණ අපරාධකරුවන් පිරිසක් ඇයව පැහැරගත් විට ඔවුන්ගේ නිහඬ ජීවිතය ඉක්මනින්ම බිඳ වැටේ. නෝමන් දැන් ඇයව බේරා ගැනීමේ උත්සාහයක් ලෙස ඊටත් වඩා අඳුරු සහ නිර්මාණාත්මක සහජ බුද්ධියට තට්ටු කිරීමට බල කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *