චිත්‍රපටි වෙනත් භාෂා

Disenchanted (2021) Sinhala Subtitles

Disenchanted යනු එළඹෙන ඇමරිකානු ෆැන්ටසි-සංගීත චිත්‍රපටයක් වන අතර එය Enchanted හි අනුප්‍රාප්තිකය, Barry Sonnenfeld සහ Josephson Entertainment සමඟ එක්ව Walt Disney Pictures විසින් නිෂ්පාදනය කර බෙදා හරිනු ලැබේ. චිත්‍රපටිය රචනා කොට අධ්‍යක්ෂණය කරනු ලබන්නේ Adam Shankman විසිනි. එය ඩිස්නි + හි 2022 වැටීමේදී නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *