ඇනිමේෂන් චිත්‍රපටි

Diary of a Wimpy Kid (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Greg Heffley ඔහුගේ හොඳම මිතුරා වන Rowley සමඟ මධ්යම පාසලේ දිවි ගලවා ගන්නා අතරතුර ප්රසිද්ධ වීමට සිහින දකියි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *