ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Delicious (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

තම ස්වාමියා විසින් නෙරපා හරින ලද සූපවේදියෙකු තරුණ කාන්තාවකගේ උපකාරයෙන් සේවකයෙකු ලෙස තම තනතුරෙන් නිදහස් වීමට ශක්තිය සොයාගෙන 1700 ගණන්වල ප්‍රංශයේ පළමු අවන්හල විවෘත කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *