ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Deep Water (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

රේචල් ටොරොන්ටෝහි සියලුම බාලිකා පාසලක් වන හැවර්ගල් විද්‍යාලයට ඇතුළත් විය. උසස් පාසලෙන් පසු ඇය කැනඩාවේ ඔන්ටාරියෝ හි කිංස්ටන්හි ක්වීන්ස් විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුළත් වූවාය. ක්ලූලස් (1996) රූපවාහිනී කතා මාලාවේ චර් ලෙස ඇයගේ භූමිකාව සඳහා සූදානම් වීම සඳහා, රේචල් ඇත්ත වශයෙන්ම එල්.ඒ හි සමහර උසස් පාසැල් වලට ගියේය. එහිදී ඇය දර්ශනය වූයේ චිත්‍රපටය නිරූපණය කළ ආකාරයට සමාන බව දැනගත් විටය. රේචල් හොකී රසිකයෙක් වන අතර රොක් කඳු නැගීමටද ප්‍රිය කරයි. ඇයට සහෝදරයෙක් සහ සහෝදරියක් සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *