ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Dear Evan Hansen (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඉවාන් හැන්සන් යනු සමාජ මාධ්‍ය යුගයේ අවුල් සහගත සහ කුරිරුකම් මධ්‍යයේ අවබෝධය සහ අයිතිවාසිකම සඳහා වේදනාවෙන් පෙළෙන කනස්සල්ලට පත්, හුදකලා උසස් පාසල් ශිෂ්‍යයෙකි. ලිවීමේ අභ්‍යාසයක් සඳහා ඔහු ලියූ ලිපියක් තම පුතා සියදිවි නසාගත් ශෝකයෙන් සිටින යුවළක් අතට පත්වීමත් සමඟ ඔහු ඉක්මනින්ම ස්වයං සොයාගැනීමේ ගමනක් ආරම්භ කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *