ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Dear Evan Hansen (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Dear Evan Hansen යනු බෙන්ජ් පැසෙක් සහ ජස්ටින් පෝල්ගේ සංගීතය සහ පද රචනය සහ ස්ටීවන් ලෙවන්සන්ගේ පොතකි. මෙම සංගීතමය මූලාරම්භය පැසෙක්ගේ උසස් පාසල් කාලයේ මිතුරු මධ්‍ය පාසලේ සිදු වූ සිදුවීමකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *