ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Dangerous 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

සමාජ රෝගියෙකු වන ඩිලන් ඔහුගේ සොහොයුරා වන ෂෝන්ගේ අවමංගල්‍යයට සහභාගී වීමට සිරගෙයින් පලා යයි. එහි ගිය පසු, ඔහු තමාගේම මානසික සෞඛ්‍ය ගැටලු සමඟ අරගල කරනවා පමණක් නොව කුලී හේවායන් පිරිසක් සමඟ ද සටන් කළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *