ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Cyrano (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Cyrano de Bergerac ඔහුගේ දරුණු වචන වාදනය සහ දක්ෂ කඩු හරඹයෙන් සියල්ලන් මවිතයට පත් කරයි. කෙසේ වෙතත්, ඔහුගේ පෙනුම වෙනත් කෙනෙකුට ආදරය කරන කැපවූ මිතුරෙකු වන දීප්තිමත් රොක්සාන්ගේ සෙනෙහසට නුසුදුසු බව ඔහුට ඒත්තු ගොස් ඇත.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *