ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Cube (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Cube යනු කැනේඩියානු විද්‍යා ප්‍රබන්ධ ත්‍රාසජනක චිත්‍රපට මාලාවකි. චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂණය කර ඇත්තේ පිළිවෙලින් Vincenzo Natali, Andrzej Sekuła, Ernie Barbarash සහ Yasuhiko Shimizu විසිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *