ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Copshop (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

වෙඩි උණ්ඩයක් සහිත මෝටර් රථයකින් නෙවාඩා කාන්තාරය හරහා කෑගසමින්, උපායශීලී කොන් කලාකරු ටෙඩි මරෙටෝ මාරාන්තික ඝාතක බොබ් විඩික්ගෙන් සැඟවීමට සැලැස්මක් සකස් කරයි. ඔහු නවක නිලධාරියෙකු වන වැලරි යන්ග්ට පහර දෙන්නේ ඔහුව අත්අඩංගුවට ගෙන කුඩා නගරයේ පොලිස් ස්ථානයක සිර කර තැබීමටයි. කෙසේ වෙතත්, විඩ්ඩික් තම මෙහෙයුම සම්පූර්ණ කරන තෙක් අසල සිරමැදිරියක කාලය ලබා දෙමින් ඔහු විසින්ම රඳවා තබා ගැනීමට සැලසුම් කරන බැවින් සිරගෙදරට මුරේටෝව දිගු කලක් ආරක්ෂා කළ නොහැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *