ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Coming 2 America(2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

සමුන්ඩා හි සශ්‍රීක සහ රාජකීය රටෙහි පිහිටුවා, අලුතින් ඔටුනු පැළඳි අකීම් රජු (එඩී මර්ෆි) සහ ඔහුගේ විශ්වාසවන්ත විශ්වාසවන්ත සෙම්මි (ආර්සෙනියෝ හෝල්) ඔවුන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨ අප්‍රිකානු ජාතියේ සිට නගරය දක්වා ලොව පුරා ගමන් කරන නව හාස්‍යජනක ත්‍රාසජනක ගමනක් ආරම්භ කරති. නිව් යෝර්ක් හි ක්වීන්ස් – සියල්ල ආරම්භ වූ ස්ථානය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *