ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Cobalt Blue [2021] Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

අභිලාෂකාමී කතුවරයකු සහ ඔහුගේ නිදහස් උද්‍යෝගිමත් සොහොයුරිය ඔවුන්ගේ නිවසේ සිටින ප්‍රහේලිකාවක් ගෙවන අමුත්තා වෙත වැටෙන විට, ඉන් අනතුරුව සිදු වන සිදුවීම් ඔවුන්ගේ සාම්ප්‍රදායික පවුල සොලවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.