ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

C’mon C’mon (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ජොනී යනු චිත්තවේගීය වශයෙන් පල්වෙන සහ මෘදු කතා කරන ගුවන්විදුලි මාධ්‍යවේදියෙකි, ඔහු විවිධ දරුවන්ගේ ලෝකය සහ ඔවුන්ගේ අනාගතය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ සිතුවිලි ගැන සම්මුඛ සාකච්ඡා කරමින් රට පුරා සංචාරය කරයි. එවිට ජොනී ඔහුගේ තරුණ බෑණනුවන් වන ජෙසීව රැකබලා ගැනීමට වෙහෙසෙයි. ජෙසී නව ඉදිරිදර්ශනයක් ගෙන එන අතර, ඔවුන් ප්‍රාන්තයෙන් රාජ්‍යයට ගමන් කරන විට, ජොනී කෙරෙහි චිත්තවේගීය වගු ඵලදායි ලෙස හරවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *