ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Cinderella (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඇගේ පියාගේ අකල් වියෝවෙන් පසු එලා ඇගේ සුළු මව සහ සුළු සහෝදරියන් නිසා කරදරයට පත් වේ. කෙසේ වෙතත්, රාජකීය බෝලයේ ආකර්ශනීය ආගන්තුකයෙකු සමඟ නර්තනයෙන් පසු ඇගේ ජීවිතය සදහටම වෙනස් වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *