ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Christmas Is Canceled (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

එමාගේ පියා සහ ඇගේ උසස් පාසැල් උමතු පෙම්වතා පෙම් සබඳතාවක් ආරම්භ කරන විට, ඔවුන් නිවාඩු කාලය එකට ගත කරන ලෙස ඇගේ පියා අවධාරනය කිරීමෙන් පසුව ඇය සතුටින් සිටින යුවළ බිඳ දැමීමේ මෙහෙයුමක් අරඹයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *