ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Chaos Walking (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

නුදුරු අනාගතයේදී, ටොඩ් හෙවිට් (ටොම් හොලන්ඩ්) ඔහුගේ ග්‍රහලෝකයට කඩා වැටෙන අද්භූත ගැහැණු ළමයෙකු වන වියෝලා (ඩේසි රිඩ්ලි) සොයා ගනී, එහිදී සියලුම කාන්තාවන් අතුරුදහන් වී ඇති අතර පිරිමින් “ශබ්දයෙන්” පීඩාවට පත් වේ. ඔවුන්ගේ සියලු සිතුවිලි ප්රදර්ශනය කරයි. මෙම භයානක භූ දර්ශනය තුළ, Viola ගේ ජීවිතයට තර්ජනයක් එල්ල වී ඇත – සහ ටොඩ් ඇයව ආරක්ෂා කිරීමට පොරොන්දු වන පරිදි, ඔහුට ඔහුගේම අභ්‍යන්තර බලය සොයා ගැනීමටත් ග්‍රහලෝකයේ අඳුරු රහස් අගුළු ඇරීමටත් සිදුවනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *