ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Chandigarh Kare Aashiqui (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඉන්දියාවේ චන්දිගාර්හි කායවර්ධන ක්‍රීඩකයෙකු වන මනු, සුම්බා ගුරුවරියක් වන මාන්වි සමඟ ආදරයෙන් බැඳේ. හෙළිදරව්වක් ඔවුන්ගේ ආදර කතාවේ කැළඹීමක් ඇති කරන තුරු සියල්ල හොඳින් පෙනේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *