ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Censor (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

චිත්‍රපටයක් නැරඹීමෙන් පසු, කාන්තාවක් අතුරුදහන් වූ තම සහෝදරිය නිළිය යැයි විශ්වාස කරන අතර ඇයව සොයා ගැනීමට තීරණය කරයි. කෙසේ වෙතත්, දේවල් උත්සන්න වන අතර ඇය දුෂ්කර හා ව්යාකූල තත්වයකට පත්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *