ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Candyman (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

නේතන් උපත ලැබුවේ 1985 දීය. ලන්ඩනයේ වැන්ඩ්ස්වර්ත් හි හැදී වැඩුණු ඔහු විහිළුවට ලක් කරන්නේ ඔහුගේ මව රඟපෑමට තල්ලු කළ බවය. ඔහු 2006 දී උපාධිය ලබාගත් මධ්‍යම කථන හා නාට්‍ය පාසලේ අධ්‍යාපනය ලැබීය. හැම්මර්ස්මිත් හි ලයිරික් හි ‘බ්‍රික්ස්ටන් කතන්දර’ චිත්‍රපටයේ චරිත ගණනාවක් රඟපාමින් ඔහු සිය වෘත්තීය වේදිකාවට පිවිසියේය. ” ජාතික රඟහලේදී සහ 2012 දී ‘පිච්ෆෝක් ඩිස්නි’ පුනර්ජීවනය සඳහා, ජීවත්වීම සඳහා කැරපොත්තන් අනුභව කරන මිනිසෙකුගේ භූමිකාව. රූපවාහිනී නරඹන්නන්ට ඔහු ඊ 4 හි මිස්ෆිට්ස් (2009) හි කර්ටිස් ලෙස හඳුන්වනු ඇත, විකාර කුණාටුවකින් පසු අද්භූත බලයන් ලබා ගත් තරුණයන් කණ්ඩායමක් ගැන – කර්ටිස්ගේ සිද්ධියේදී, කාලයට ආපසු ගොස් අනාගතය දැකීමේ හැකියාව.

Candyman (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *