ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Candyman (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

දශක ගනනාවක් පුරා, චිකාගෝ හි Cabrini-Green හි නිවාස ව්‍යාපෘති අද්භූත, කොක්කෙන් මිනීමරුවෙකු පිළිබඳ අවතාර කතාවකින් භීතියට පත් විය. වර්තමානයේදී, කලාකරුවෙකු කැන්ඩිමන්ගේ බිහිසුණු ඉතිහාසය ගවේෂණය කිරීමට පටන් ගනී, එය ඔහුගේ සිහිබුද්ධිය හෙළිදරව් කරන බවත්, දෛවය සමඟ ගැටෙන මාවතකට ඔහුව පත් කරන බිහිසුණු ප්‍රචණ්ඩ රැල්ලක් මුදා හරින බවත් නොදැන ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *