චිත්‍රපටි හින්දි

Bunty Aur Babli 2 (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

බන්ටි සහ බබ්ලි යනු විශ්‍රාමික සහකාර කලාකරුවන් යුගලයකි. ඔවුන්ගේ වෙළඳ ලකුණ සිගිල් සහිත මංකොල්ලකෑම් රාශියක් ඉන්දියාව පුරා දර්ශනය වීමට පටන් ගත් පසු, ඒවා පිටපත් කළේ කවුරුන්ද යන්න සොයා බැලීමට දෙදෙනාට විශ්‍රාම යාමෙන් ඉවත් වීමට සිදුවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *