ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Bob Biswas (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Bob Biswas යනු 2021 ඉන්දියානු හින්දි භාෂා අපරාධ ත්‍රාසජනක චිත්‍රපටයක් වන අතර එය Diya Annapurna Ghosh විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලදී. රෙඩ් චිලීස් එන්ටර්ටේන්මන්ට් විසින් නිෂ්පාදනය කර ඇත. අභිෂේක් බච්චන් සහ චිත්‍රංගදා සිං රංගනයෙන් දායක වන මෙම චිත්‍රපටය, 2012 වසරේ ත්‍රාසජනක චිත්‍රපටයක් වන Kahaani චිත්‍රපටයේ පෙරළියක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. චිත්‍රපටය 2021 දෙසැම්බර් 3 වන දින ZEE5 හි මංගල දර්ශනය විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *