ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Blue Bayou (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Antonio LeBlanc යනු ලුසියානා බයියු හි කුඩා නගරයක හැදී වැඩුණු කොරියානු දරුකමට හදාගත් අයෙකි. ඔහු විවාහ වී සිටින්නේ ඔහුගේ ජීවිතයේ ආදරය වන කැතී සහ ඔහුගේ ආදරණීය සුළු දියණිය වන ජෙසී ඇති දැඩි කරයි. තම පවුලට වඩා හොඳ ජීවිතයක් ගත කිරීමට අරගල කරමින් සිටින ඔහු, තමා මෙතෙක් නිවසට කැඳවා ඇති එකම රටෙන් පිටුවහල් කළ හැකි බව දැනගත් පසු ඉක්මනින්ම ඔහුගේ අතීතයේ අවතාරවලට මුහුණ දිය යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *