ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Blood Red Sky (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ත්‍රස්තවාදීන් කණ්ඩායමක් එක රැයකින් අත්ලාන්තික් සාගරයේ ගුවන් ගමනක් පැහැරගත් විට, අභිරහස් ලෙස රෝගාතුර වූ කාන්තාවක් තම කුඩා පුතා ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා බිහිසුණු රහසක් මුදා හැරිය යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *