ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Black Widow (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

හිටපු KGB ඔත්තුකාරියක් වන නටාෂා රොමානොෆ්, ඇගේ හිටපු හසුරුවන්නා වන ජෙනරාල් ඩ්‍රේකොව් තවමත් ජීවතුන් අතර සිටින බව දැනගත් විට කම්පනයට පත් වේ. Taskmaster විසින් අල්ලා ගැනීමෙන් වැළකී සිටින අතරතුර, ඇයගේ අඳුරු අතීතයට මුහුණ දීමට ඇයට බල කෙරෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *