ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Black Friday 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ස්තුති දීමේ රාත්‍රියේදී, අතෘප්තිමත් සෙල්ලම් බඩු සාප්පුවේ සේවකයින්, වසරේ කාර්යබහුලම සාප්පු සවාරි දිනය සඳහා මධ්‍යම රාත්‍රියේ ගබඩාව විවෘත කිරීමට වැඩට නොපැමිණෙයි. මේ අතර පිටසක්වල පරපෝෂිතයෙක් උල්කාපාතයක දී පෘථිවියට කඩා වැටෙයි. ගබඩා කළමණාකරු ජොනතන් සහ දිගුකාලීන සේවකයෙකු වන කෙන් විසින් මෙහෙයවන ලද මෙම නොගැලපෙන කණ්ඩායම, කළු සිකුරාදා මිනීමරු ප්‍රහාරයක් මත අපායගාමී සත්වයන් බවට පත් කර ඇති නිවාඩු සාප්පු සවාරි යන්නන් සමඟ පොරබදමින් සිටින බව ඉක්මනින් සොයා ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *