ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Birds of Paradise (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

පැරිසියේ ප්‍රභූ මුද්‍රා නාට්‍ය ඇකඩමියක නර්තන ශිල්පීන් දෙදෙනෙක් අතිශයින් ප්‍රිය කරන ඔපෙරා නැෂනල් ඩි පැරිස් සමඟ සම්බන්ධ වීමට කොන්ත්‍රාත්තුවක් සඳහා තරඟ කරති; “දීප්තිමත් දැවෙන තරු” නවකතාවෙන් අනුවර්තනය කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *