ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Bergman Island (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඇමරිකානු චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයින් දෙදෙනෙකු ගිම්හානය සඳහා Fårö දූපතට පසුබැසීමට බලාපොරොත්තු වන අතර බර්ග්මන් ඔහුගේ වඩාත්ම කීර්තිමත් චිත්‍රපට රූගත කළ ස්ථානයෙන් ආශ්වාදයක් ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වේ. දින ගෙවී යත්ම, ෆැන්ටසිය සහ යථාර්ථය අතර රේඛා බොඳ වීමට පටන් ගන්නා අතර, යුවළ වෙන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *