ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Benedetta (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

17 වන ශතවර්ෂයේ කන්‍යා සොහොයුරියක් තහනම් සමලිංගික ඇසුරක පැටලී සිටින නමුත් පල්ලිය එහි හරයටම සොලවන්නට තර්ජනය කරන ඇගේ කම්පන සහගත ආගමික දර්ශන එයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *