චිත්‍රපටි දමිළ

beast 2022 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Beast යනු Nelson විසින් රචනා කොට අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද සහ Sun Pictures විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද ඉදිරියට එන ඉන්දියානු දෙමළ භාෂා කළු ප්‍රහසන ක්‍රියාදාම-ත්‍රාසජනක චිත්‍රපටයකි. චිත්‍රපටයේ විජේ සහ පූජා හෙග්ඩේ රංගනයෙන් දායක වන අතර සෙල්වරාඝවන් සහ යෝගී බාබු සහාය චරිත සඳහා පෙනී සිටිති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *