ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Batman: The Long Halloween, Part Two 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

බැට්මෑන් පොලිස් නිලධාරි ජේම්ස් ගෝර්ඩන් සහ නීතිඥ හාවි ඩෙන්ට් ගේ සහාය ඇතිව අනුක්‍රමික ඝාතකයෙකු පසුපස හඹා යයි. නමුත් මිනීමරුවා Falcones ගේ අපරාධ පවුල අතට ගත් විට, Harvey Dent පෙරමුණු අතරට හසු වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.