ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Batman: The Long Halloween, Part One (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

නිවාඩු දිනවලදී, ම්ලේච්ඡ මිනීමැරුම් මාලාවක් ගෝතම් නගරයට බියක් ඇති කරයි. පොලිස් නිලධාරි ජේම්ස් ගෝර්ඩන් සහ දිස්ත්‍රික් නීතීඥ හාවි ඩෙන්ට්ගේ සහය ඇතිව බැට්මෑන් අනුක්‍රමික ඝාතකයා පසුපස හඹා යාමට සැරසෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *