ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Barbarians [2021] Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

රටක නිවසක රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් සඳහා මිතුරන් හතර දෙනෙක් එකට පැමිණෙති. කෙසේ වෙතත්, රාත්රිය ගත වන විට, අඳුරු රහස් මතු වන අතර, ඔවුන් වටා නොසන්සුන්කාරී සිදුවීම් දිග හැරෙන්නට පටන් ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published.