ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Bad Trip (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

සැඟවුණු කැමරා මගින් හොඳම මිතුරන් දෙදෙනෙකු වනචාරී ගමනක් අතරතුර, සැකයෙන් තොර මහජනතාවට හාස්‍යජනක සහ නව නිපැයුම් සහිත විහිළු කරන අයුරු ග්‍රහණය කර ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *