ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Bad Luck Banging or Loony Porn (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

පාසල් ගුරුවරියක් වන එමී, පුද්ගලික ලිංගික ටේප් එකක් අන්තර්ජාලයට එක්කරීමෙන් පසු ඇගේ කීර්ති නාමය ගින්නට ලක්ව ඇත. ඇයව සේවයෙන් පහ කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින දෙමාපියන් හමුවීමට බලකෙරෙන Emi යටත් වීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි. වාරණය කරන ලද අනුවාදයේ පැහැදිලි අන්තර්ගතයට වඩා දක්ෂ ලෙස ස්ථානගත කරන ලද ග්‍රැෆික්ස් ඇතුළත් වේ. වාරණය නොකළ අනුවාදයේ ග්‍රැෆික්, පැහැදිලි රූප/දර්ශන ඇතුළත් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *