චිත්‍රපටි වෙනත් භාෂා

Avatar 2 (2021) Sinhala Subtitles

Jake Sully සහ Ney’tiri පවුලක් හදාගෙන එකට ඉන්න හැමදේම කරනවා. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන් තම නිවස හැර පැන්ඩෝරා ප්‍රදේශ ගවේෂණය කළ යුතුය. පුරාණ තර්ජනයක් නැවත මතු වූ විට, ජේක් මිනිසුන්ට එරෙහිව දුෂ්කර යුද්ධයක් කළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *