ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Asking for It (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Asking For It යනු 2015 දී නිකුත් කරන ලද අයර්ලන්ත කතුවරයා වන Louise O’Neill ගේ පොතකි. එය වසරේ Bord Gáis බලශක්ති පොත සම්මානය දිනා ගත්තේය. එතැන් සිට එය නාට්‍යයකට අනුවර්තනය වී ඇති අතර එය 2018 දී Irish Times Irish Theatre සම්මාන උළෙලේදී ප්‍රේක්ෂක තේරීම සම්මානය දිනා ගත්තේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *