ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Apex (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Apex Legends යනු Respawn එන්ටර්ටේන්මන්ට් විසින් වැඩි දියුණු කරන ලද සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික් ආර්ට්ස් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නොමිලයේ ක්‍රීඩා කළ හැකි සටන් රෝයල්-වීර වෙඩික්කරු ක්‍රීඩාවකි. එය Microsoft Windows, PlayStation 4 සහ Xbox One සඳහා 2019 පෙබරවාරි මාසයේදී සහ Nintendo Switch සඳහා මාර්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *