ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

American Underdog (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

වසර දෙකක අභියෝග සහ පසුබෑම් ජයගෙන දෙවරක් NFL MVP, Super Bowl ශූරයා සහ Hall of Fame Quartback බවට පත්වන කර්ට් වෝනර්ගේ ආශ්වාදජනක සත්‍ය කතාව. ඔහුගේ සිහින සියල්ලට ළඟා විය නොහැකි බව පෙනෙන විට, එය ඔහුගේ බිරිඳ බ්‍රෙන්ඩාගේ සහය ඇතිව සහ ඔහුගේ පවුලේ අයගේ, පුහුණුකරුවන්ගේ සහ කණ්ඩායම් සගයන්ගේ දිරිගැන්වීම මත පමණක් වෝනර් නොපසුබස්නා උත්සාහයෙන් සහ ඔහු දැනටමත් සිටින ශූරයා ලොවට පෙන්වීමට ශක්තිය සොයා ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *