ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

American Siege (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ජෝර්ජියාවේ කුඩා ග්‍රාමීය නගරයක හිටපු NYPD නිලධාරියෙකු-ෂෙරිෆ්වරයෙකුට ධනවත් වෛද්‍යවරයෙකු ප්‍රාණ ඇපයට ගත් සොරුන් කණ්ඩායමක් සමඟ සටන් කිරීමට සිදුවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *