ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

A Mouthful of Air (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කාරුණික, උණුසුම්, වැඩියෙන්ම අලෙවි වන කතුවරිය ජූලි ඩේවිස්ගේ පොත් ළමා බිය අගුළු ඇරීමට කටයුතු කරයි, නමුත් ඇයට තවමත් ඇගේ ජීවිතය හොල්මන් කළ අඳුරු රහස විවෘත කර නොමැත. කෙසේ වෙතත්, ඇගේ දෙවන දරුවා ඉපදුණු විට, එම රහස පෙරට ගෙන එන සිදුවීම් සිදු වන අතර, ඒ සමඟම, දිවි ගලවා ගැනීම සඳහා තලා දැමූ, බලවත් සටනක් සිදු වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *