ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

A House on the Bayou 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

සුන්දර නිවාඩුවක් බලාපොරොත්තුවෙන්, යුවළක් සහ ඔවුන්ගේ දියණිය ලුසියානා ගම්බද ප්‍රදේශයේ දුරස්ථ මන්දිරයකට පැමිණේ. සැක සහිත මිත්‍රශීලී අසල්වැසියන් අනාරාධිතව පෙනී සිටින විට, අඳුරු රහස් පවුලේ බිඳෙනසුලු බැඳීම පරීක්‍ෂා කරන බැවින් සති අන්තය ඉතා ඉක්මනින් නරක අතට හැරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *