ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

A Clüsterfünke Christmas (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

නිව් යෝර්ක් නගරයේ සිට නිශ්චල දේපල විධායකයෙකු කුඩා නගරයකට යන්නේ විචිත්‍රවත් Clüsterfünke Inn මිලදී ගෙන එය මහා නිකේතනයක් බවට පත් කිරීමට ය. අයිතිකරුවන් සමඟ කතා කිරීමෙන් පසු, ඇය ඔවුන්ගේ බෑණා මුණගැසෙන අතර ගිනි පුපුරු පියාසර කිරීමට පටන් ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *