චිත්‍රපටි දමිළ

ජගමේ තන්ධිරම් (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන නළුවා දනුෂ් නෙහ්, ඒවගේම චිත්‍රපටයකට වඩාත්ම අවශ්‍ය වන චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන නිළිය විදියට මලයාලම් නිළියක් වන Aishwarya Lekshmi මේකට යොදාගන්න තීරණය කරල තිබුණා. ඒ වගේම මෙම චිත්‍රපටය තමයි ඇයගේ දෙවන දමිළ සිනමාපටය. ඇයගේ පළමුවෑන්න විශාල් රංගන දායකත්වයෙන් සහය වූ Action (2019) චිත්‍රපටයයි. අධ්‍යක්ෂකවරයාට මේකට විදේශීය රංගන ශිල්පීන් එක්කාසු කරගන්න හැදුවත් ඔහු සිතූ පරිදී ඔවුන් එකතු කර ගැනීමට නොහැකි වුණි. එහෙත් පසුව ඔහුට James Cosmo නම් රංගන ශිල්පියාව මෙම චිත්‍රපටයට එකතු කරගන්න ඉඩකඩ ලැබුණි.

මේ film එක ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් මේ film එක බලන්න කියලා ඔබටත් ආරාධනා කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *